Sylwia Mazurek

Rzeczoznawca Majątkowy

Sylwia Mazurek

Rzeczoznawca Majątkowy

Oferta

Sporządzamy wyceny wszystkich typów nieruchomości, w tym między innymi:

 • nieruchomości handlowych,
 • nieruchomości biurowych,
 • nieruchomości mieszkalnych,
 • nieruchomości przemysłowych,
 • nieruchomości rolnych,
 • nieruchomości leśnych,
 • gruntów inwestycyjnych,
 • i innych.

Wyceniamy nieruchomości dla celów:

 • kredytowych (wyceny dla potrzeb bankowych),
 • inwestycyjnych,
 • ubezpieczeniowych,
 • odszkodowawczych (wywłaszczone nieruchomości),
 • zaliczenie mienia pozostawionego za granicą na poczet nabycia nieruchomości,
 • negocjacji ceny (zakupu, sprzedaży),
 • sprawozdań finansowych,
 • związanych ze spadkami (darowiznami), podziałami majątku itp.,
 • związanych z ustaleniem opłat adiacenckich i planistycznych, opłat za użytkowanie wieczyste,
 • rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • indywidualnego inwestora,
 • inne.

Koszt świadczenia usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta na podstawie szeregu czynników takich jak np.:

 • rodzaj nieruchomości,
 • cel i zakres wyceny,
 • położenie nieruchomości,
 • termin realizacji opracowania.